ข่าวสารและกิจกรรม

รับดูแลผู้สูงอายุ : 099-2192051, 099-2192052

ก้าวเข้าสู่ปีที่สอง ...เราขอขอบคุณที่ทุกท่านไว้วางใจ...ให้บ้านพยาบาลดูแล..

บ้านพยาบาล เนอร์สซิ่งโฮม เปิด รับดูแลผู้สูงอายุ และ ผู้ป่ายหลังพักฟื้นออกจากโรงพยาบาล
และผู้ป่วยอายุรกรรม ก้าวเข้าสู่ปีที่สอง ...เราขอขอบคุณที่ทุกท่านไว้วางใจ...ให้บ้านพยาบาลดูแล..

บ้านพยาบาล เนอร์สซิ่งโฮม
จะถือว่า ญาติท่าน ก็เหมือนกับญาติของเรา

สนใจ 2795