ข่าวสารและกิจกรรม

รับดูแลผู้สูงอายุ : 099-2192051, 099-2192052

กายภาพ ประจำวัน ศูนย์ดูแลผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ ทำกายบริหาร กายภาพบำบัด

เป็นหนึ่งในกิจกรรมประจำวันของ ศูนย์ดูแลผู้ป่วย บ้านพยาบาล มีนบุรี ที่จะต้องทำกายบริหาร กายภาพให้กับ ผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียง


สนใจ 2108